DCS3T-29: DC Servo motor driver 5KW

5.000.000VNĐ

DCS3T-29: DC Servo motor driver 5KW 

Driver DCS3T-29 cho động cơ DC Servo công suất tối đa 5 KW,  là sản phẩm phục vụ cho các ứng dụng điều khiển chuyển động chính xác trong chế tạo máy và robotics.