R3T-01: Robot công nghiệp tải nhẹ

R3T-01: Robot công nghiệp tải nhẹ

R3T-01 cung cấp một giải pháp có tính hiệu quả cao về chi phí, sáng tạo về cấu hình và giải pháp công nghệ, đáp ứng nhanh và linh hoạt các nhu cầu tự động hóa căn bản và trọng yếu trong sản xuất.