ROBOT3T-08: Robot hàn khung giường

ROBOT3T-08 đem lại giải pháp kinh tế và hiệu quả cho các ứng dụng hàn MIG cho các loại khung dạng phẳng.