USB3T-20: Card thu thập dữ liệu độ phân giải cao

5.000.000VNĐ

USB3T-20 đem lại một giải pháp thu thập và điều khiển với tốc độ và độ phân giải cao. Ứng dụng trong các hệ thống đo lường và điều khiển độ chính xác cao.