Nhân lực phòng R&D của công ty bao gồm các nhà nghiên cứu trẻ tài năng, các kỹ sư có năng lực cao và hiểu biết đa nghành về cơ khí, điện tử, điều khiển tự động, hệ thống nhúng và phần mềm. Chúng tôi luôn sẵn sàng và đam mê để giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề về công nghệ.

Đội ngũ cố vấn công nghệ là các chuyên gia đầu nghành từ các viện nghiên cứu và trường đại học trong và ngoài nước. Các cố vấn tham gia trong nhiều lĩnh vực, sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và đưa ra các giải pháp một cách nhanh chóng.

Tên: Trương Trọng Toại
Vị tríChairman
Chuyên nghành: Robotics

 
Tên: PGS.TS Mai Anh Tuấn
Vị trí: Trưởng nhóm R&D Hà Nội
Chuyên nghành: Cảm biến và cơ cấu chấp hành
 

Tên: Tiến sĩ. Chung Tấn Lâm
Vị trí: Cố vấn Công nghệ
Chuyên nghành: Robotics

Tên: Tiến sĩ. Lê Chí Hiếu
Vị trí: Cố vấn phát triển sản phẩm
Chuyên nghành: Phát triển sản phẩm

Tên: Nguyễn Hùng
Vị trí: Trưởng phòng hệ thống nhúng
Chuyên nghành: Điện- Điện tử

Tên: Lương Văn Nhơn
Vị trí: Trường phòng thiết kế cơ khí
Chuyên nghành: Chế tạo máy

Tên: Hà Thúc Phùng
Vị trí: Trưởng phòng R&D
Chuyên nghành: Điều khiển tự động

Tên: Nguyễn Chí Linh
Vị trí: Trưởng phòng Điện tử
Chuyên nghành: Điện- Điện tử