THC3T-04: Bộ điều khiển độ cao đầu cắt Plasma độc lập

5.500.000VNĐ

Bộ điều khiển độ cao đầu cắt THC3T-04 tích hợp đầy đủ tất cả các quá trình cắt giúp cho hệ thống có thể làm việc ở tốc độ cắt rất cao và ổn định. Sản phẩm đã được thử nghiệm ở tốc độ cắt 15m/phút cho kết quả rất tốt.