Tên các đề tài và dự án nghiên cứu đã tham gia:

 1. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot công nghiệp phục vụ tự động hóa một số công đoạn trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ tại Việt Nam, 2018-2020, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, đã nghiệm thu.
 2. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot dịch vụ dạng người, 2010 -2013, Trọng điểm Đại học Quốc gia Tp. HCM, đã nghiệm thu.
 3. Chế thử công nghệ, thiết kế chế tạo bệ tự động ổn định cho các súng máy tự động lắp trên tàu tuần tra biển, 2014-2016, Bộ Quốc phòng, đã nghiệm thu.
 4. Nghiên cứu thiết kế và  chế tạo mẫu kho hàng tự động AS/RS, 2008-2010, Sở Khoa học Công nghệ Tp. HCM, đã nghiệm thu.
 5. Nghiên cứu hoàn thiện và chế tạo bộ điều khiển bộ cao đầu cắt máy CNC plasma và gas, 2014-2016, Sở Khoa học Công nghệ Tp. HCM, đang thực hiện.

Những công trình, bài báo đã công bố:

 1. Le, Chi Hieu Le, Dang ThangArey, DanielGheorghe, PopanChu, Anh MyDuong, Xuan BienNguyen, Trung ThanhTruong, Trong ToaiPrakash, ChanderZhao, Shi-TianMahmud, JamaluddinGao, James  and Packianather, Michael (2020) Challenges and conceptual framework to develop heavy-load manipulators for smart factories. International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics, 2020 (8). ISSN 2559-4397 (Print), 2559-6497 (Online) (In Press)
 2. Cao, H.-L.Nguyen, H.A.D.Luu, T.H.Vu, H.T.T.Pham, D.Vu, V.T.N.Le, H.H.Nguyen, D.X.B.Truong, T.T.Nguyen, H.-D. and Nguyen, C.-N. (2020), “Localized automation solutions in response to the first wave of COVID-19: a story from Vietnam”, International Journal of Pervasive Computing and Communications, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJPCC-10-2020-0176
 3. Truong Trong Toai, Duc-Hoang Chu, và Chu Anh My, “ Development of a New 6 DOFs Welding Robotic System for a Specialized Application”, Chapter 6 in Intel.Syst.Ref.Library, Vol. 193, Valentina E. Balas et al: FURTHER ADVANCES IN INTERNET OF THINGS IN BIOMEDICAL AND CYBER PHYSICAL SYSTEMS, 978-3-030-57834-3, 489159_1_En, 2020

 4. Designing 8 Degrees of Freedom Humanoid Robotic Arm, IEEE, 2008, đồng tác giả.
 5. A New Approach of Robust Walking Planning for Biped Robot HUBOT-3, VCCA, 2013, đồng tác giả
 6. Adaptive Tracking Control of Two-Wheeled Welding Mobile Robot with Smooth Curved Welding Path, KSME International, 2003, đồng tác giả
 7. Wall-Following Control of a Two-Wheeled Mobile Robot, KSME International, 2004, đồng tác giả
 8. Sliding Mode Control of Two-Wheeled Welding Mobile Robot for Tracking Smooth Curved Welding Path, KSME International, 2004, đồng tác giả
 9. Development of Humanoid Biped Walking Robot HUBOT-1, Hội nghị Cơ Điện Tử toàn quốc, 2010.
 10. Novel Adaptive Forward Neural MIMO NARX Model Application for Modelling of Biped Robot’s Arm Kinematics, Journal of the Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics (JSAEM), 2013, đồng tác giả