Chuyến xe khởi nghiệp VTV6 Số 24 Trương Trọng Toại ( Robot3T)

Chuyến xe khởi nghiệp VTV6 Số 24 Trương Trọng Toại ( Robot3T)