Các dòng robot cộng tác

Khớp robot và cơ cấu chấp hành cuối

Các dòng robot công nghiệp tải nhẹ

 

Các dòng cấp phôi tự động dạng cuộn

 

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

 

Các bộ điều khiển chuyển động

Về Chúng Tôi

Robot3T được triển khai từ đầu năm 2015, tập trung vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi và nền tảng của robot công nghiệp. Việc làm chủ các công nghệ này giúp Robot3T có nền tảng công nghệ vững chắc và tích lũy năng lực để có thể tạo ra được các sản phẩm sáng tạo và hiệu quả cao, từ đó tạo được lợi thế cạnh tranh về mặt công nghệ cho các sản phẩm robot công nghiệp.

Đầu năm 2019 chúng tôi đã bắt đầu thương mại dòng sản phẩm chính đầu tiên là cánh tay robot công nghiệp tải nhẹ phục vụ cho các ứng dụng thay thế công nhân. Trong 2 năm vừa rồi chúng tôi đã ứng dụng thử nghiệm được trên 100 đơn vị robot công nghiệp cho các SME trong nước, và hiện đang có khoảng 10 cấu hình robot công nghiệp khác nhau.

Xem Thêm

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

CTH3T-03: Bộ chống gãy mỏ cắt plasma

2.900.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact OHC3T-02 ngõ ra Up/Down

4.000.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact OHC3T-02 ngõ ra Step/Dir

4.200.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact THC3T-02 ngõ ra UP/ DOWN cho Hypertherm chạy với Mach3

2.800.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact THC3T-02 ngõ ra STEP/DIR cho Hypertherm chạy với Mach3

3.000.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

OS3T-01 Cảm biến Ohmic cho máy cắt CNC plasma

900.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

THC Divider Board

1.000.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

CTH3T-02: Bộ chống gãy mỏ cắt plasma đường kính lớn

3.000.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

CTH3T-01: Bộ chống gãy mỏ cắt plasma

2.800.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

BOB3T-03: Board đệm Mach3 cổng LPT với Charge Pump

700.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact THC3T-02 ngõ ra UP/DOWN chạy với Mach3

3.400.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact THC3T-02 ngõ ra STEP/ DIR chạy với Mach3

3.600.000VNĐ

Khớp robot và cơ cấu chấp hành cuối

VJ-01: Khớp robot cộng tác

Khớp robot và cơ cấu chấp hành cuối

VJ-02: Khớp robot cộng tác

Khớp robot và cơ cấu chấp hành cuối

VJ-03: Khớp robot cộng tác

Khớp robot và cơ cấu chấp hành cuối

VJ-04: Khớp robot cộng tác

Các dòng robot cộng tác

VC0410: Cánh tay robot cộng tác

Khớp robot và cơ cấu chấp hành cuối

VG1: Cụm gá hàn TIG tích hợp cảm biến F/T 6 trục

Các dòng robot cộng tác

VC0603: Cánh tay robot cộng tác

Các dòng robot cộng tác

VC0503: Cánh tay robot cộng tác

Các dòng robot cộng tác

VC0403: Cánh tay robot cộng tác

Các bộ điều khiển chuyển động

Bàn xoay tự động tải trọng lớn 250 kg

Các dòng robot công nghiệp tải nhẹ

R3T-05: Robot công nghiệp tải 10 kg