VJ-03: Khớp robot cộng tác

VJ-03: Khớp robot cộng tác

Bộ truyền động khớp nối cobot VJ có tính linh hoạt cao, cho phép điều chỉnh và tương thích với nhiều loại cobot và ứng dụng khác nhau. Nó cung cấp khả năng tương thích đa dạng và dễ dàng tích hợp vào hệ thống tự động hóa hiện có.