VG1: Cụm gá hàn TIG tích hợp cảm biến F/T 6 trục

Cụm gá hàn TIG tích hợp cảm biến F/T 6 trục thích ứng với các tác vụ hàn phức tạp và đa dạng, mang lại hiệu suất và hiệu quả cao.