Hiển thị kết quả duy nhất

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

CTH3T-03: Bộ chống gãy mỏ cắt plasma

2.900.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact OHC3T-02 ngõ ra Up/Down

4.000.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact OHC3T-02 ngõ ra Step/Dir

4.200.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact THC3T-02 ngõ ra UP/ DOWN cho Hypertherm chạy với Mach3

2.800.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact THC3T-02 ngõ ra STEP/DIR cho Hypertherm chạy với Mach3

3.000.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

OS3T-01 Cảm biến Ohmic cho máy cắt CNC plasma

900.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

THC Divider Board

1.000.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

CTH3T-02: Bộ chống gãy mỏ cắt plasma đường kính lớn

3.000.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

CTH3T-01: Bộ chống gãy mỏ cắt plasma

2.800.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

BOB3T-03: Board đệm Mach3 cổng LPT với Charge Pump

700.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact THC3T-02 ngõ ra UP/DOWN chạy với Mach3

3.400.000VNĐ

Các mô đun và bộ điều khiển máy cắt CNC

Compact THC3T-02 ngõ ra STEP/ DIR chạy với Mach3

3.600.000VNĐ