Compact OHC3T-02 ngõ ra Step/Dir

4.200.000VNĐ

Compact OHC3T-02 ngõ ra Step/Dir hoạt động với phần mềm Mach3, tự động điều khiển trục Z thông với ngõ ra Step/Dir kết nối trực tiếp với driver trục Z ( Stepper motor driver, AC Servo Driver, DC Servo Driver )