Compact THC3T-02 ngõ ra UP/DOWN chạy với Mach3

3.400.000VNĐ

Compact THC3T-02 ngõ ra UP/DOWN hoạt động với phần mềm Mach3, THC sẽ gửi các tín hiệu ngõ ra UP, DOWN và ARC OK về phần mềm Mach3.