Compact THC3T-02 ngõ ra STEP/ DIR chạy với Mach3

3.600.000VNĐ

Compact THC3T-02 ngõ ra Step/Dir hoạt động với phần mềm Mach3, tự động điều khiển trục Z thông với ngõ ra Step/Dir kết nối trực tiếp với driver trục Z ( Stepper motor driver, AC Servo Driver, DC Servo Driver )