BOB3T-03: Board đệm Mach3 cổng LPT với Charge Pump

800.000VNĐ