R3T-01-E Robot công nghiệp dạng triển khai cho giáo dục

R3T-01-E Robot công nghiệp dạng triển khai cho giáo dục

R3T-01-E là phiên bản triển khai của R3T-01 hướng đến ứng dụng cho giáo dục, với tủ điều khiển và các thành phần được triển khai trực quan, giúp sinh viên dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận vá sử dụng robot công nghiệp,