R3T-06: Robot công nghiệp 5 bậc tự do tải 10 kg

R3T-06: Robot công nghiệp 5 bậc tự do tải 10 kg

R3T-06 cung cấp một giải pháp có tính hiệu quả cao về chi phí, sáng tạo về cấu hình và giải pháp công nghệ, đáp ứng nhanh và linh hoạt các nhu cầu tự động hóa căn bản và trọng yếu trong sản xuất. Robot R3T-06 sẽ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và độ đồng đều của sản phẩm, giảm rủi ro về tai nạn lao động, thời gian thu hồi vốn nhanh.