Băng chuyền cấp sản phẩm dạng rời

Băng chuyền cấp sản phẩm dạng rời phục vụ cho các ứng dụng cấp phôi đầu vào hoặc ra, chuyển tiếp giữa các thành phần hoặc công đoạn trong dây chuyền tự động hóa và tích hợp vào hệ thống robot.