SF3T-04: Bộ cấp phôi tự động dạng cuộn

SF3T-04: cung cấp một hệ thống cấp phôi tự động dạng cuộn hoàn chỉnh, với chi phí hợp lý và chất lượng cao cho máy dập, máy cắt và máy chấn,..