Hệ thống robot cấp phôi máy dập dạng chi tiết rời

Hệ thống robot cấp phôi máy dập dạng chi tiết rời đem lại một giải pháp hiệu quả và kinh tế để ứng dụng robot công nghiệp phục vụ tự động hóa các công đoạn trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ tại Việt Nam