Category Archives: Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán giữa Thành viên (người bán) với khách hàng được thực hiện thanh toán online qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ. 1. Thanh toán giữa Thành viên (người bán) với Khách hàng Cách 1: Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông […]