Chính sách giao hàng

1. Phạm vi giao hàng:

Hiện nay, chúng tôi chỉ có thể chuyển hàng đến các địa chỉ trong đất nước Việt Nam, chúng tôi không chuyển hàng đến hộp thư công cộng và các địa chỉ quốc tế.
Thời gian được tính từ lúc chúng tôi hoàn tất việc xác nhận đơn hàng với bạn đến khi nhận được hàng, không kể các ngày lễ, thứ 7 và Chủ Nhật.

2. Thời gian giao hàng

Chính sách miễn phí giao hàng sẽ được áp dụng với giá trị hóa đơn trên 2.000.000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có) sẽ được tính vào giá trị đơn hàng khi khách hàng thanh toán.

Khu vực Các sản phẩm sản xuất theo đơn Các sản phẩm còn lại
Thành phố Hồ Chí Minh:
Các sản phẩm theo đơn: 3-4 tuần
Sản phẩm còn lại: 24h – 48h sau khi đặt hàng
Các khu vực còn lại
Các sản phẩm theo đơn: 4 tuần
Sản phẩm còn lại: 48h – 72h sau khi đặt hàng