Giấc mơ khởi nghiệp ROBOT3T

Giấc mơ khởi nghiệp ROBOT3T – Quốc gia Khởi nghiệp VTV1 2018