HAPIE – Hội thảo chuyển giao tri thức và chuyên môn về Sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của Vương quốc Anh.

Hội thảo ‘Nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng có được việc làm cho Việt Nam qua việc thiết kế và phát triển các sản phẩm mang giá trị cộng thêm cao, sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp đã được tổ chức ở TPHCM từ ngày 5 đến 7 tháng 1 vừa qua với sự tham dự của hơn 30 đại diện từ các trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam và Vương quốc Anh.

Hội thảo tập trung vào chia sẻ những kinh nghiệm của Vương quốc Anh về các phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá; cách thức nâng cao khả năng có được việc làm cho sinh viên, các chương trình thực tập; sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, và các chương trình hợp tác chuyển giao tri thức.

Hội thảo cũng tập trung thảo luận cách thức hợp tác bền vững trong tương lai qua các chương trình hợp tác nghiên cứu, hợp tác viết đề xuất xin ngân sách nghiên cứu của Việt Nam và Vương quốc Anh, và phát triển trang thông tin về khoa học và kỹ thuật tiên tiến cho các nhà giáo dục, nghiên cứu và doanh nghiệp.
12 biên bản thỏa thuận về đồng phát triển đề án cho Việt Nam và Vương quốc Anh để nộp cho các nguồn quỹ cũng đã được ký kết tại hội thảo.

Hội thảo được hỗ trợ bởi Quỹ hỗ trợ Hợp tác giáo dục đại học của Hội đồng Anh.


HAPIE – workshop on transferring UK knowledge and expertise on Innovation and Entrepreneurship

The three-day workshop on “Enhancements of High-Quality Human Resources and Employability for Vietnam in Design and Development of High-value Added Products, Innovation and Entrepreneurship” (in short HAPIE) with the participation of 30 educational leaders and researchers from 15 UK and Vietnamese universities and businesses, was held in Ho Chi Minh City from 5 to 7 January 2017.

The workshop focused on sharing UK experiences and expertise in learning, teaching and assessment methods; employability, internship and placement programmes; innovation and entrepreneurship, and Knowledge Transfer Partnerships.
Participants in the workshop also discussed sustainable ways forward through collaboration on research, joint proposals for funding opportunities from the Vietnam or UK governments, and development of a science and advanced technology information hub for academics, researchers and businesses.

12 memorandum of agreement on the development of UK – Vietnam joint proposals for funding in 2017, were signed in the workshop.

The workshop is part of the HAPIE project granted by the British Council Higher Education Partnership fund.

 

 

( Theo British Council Vietnam )