LMS3T-01: Bàn trượt XY cho các ứng dụng tự động hóa

LMS3T-01 bao gồm hai thành phần chuyển động tuyến tính vuông góc X và Y, được dẫn động bằng bộ truyền vit-me bi và 2 ray trượt vuông. Đây là giải pháp hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng tự động hóa căn bản.