MCC-01: Bộ điều khiển 1 & 2 trục cho các máy móc điều khiển chính xác

7.000.000VNĐ

MCC-01 là bộ điều khiển 1 & 2 trục cho các ứng dụng điều khiển độ chính xác và tốc đô cao. Sản phẩm đã được ứng trong nhiều hệ thống công nghiệp như các hệ thống cấp phôi dạng cuộn, dạng thanh, dạng chi tiết rời, máy chấn CNC, máy khoan mặt bích CNC, máy khoan dầm CNC, bàn xoay, bàn XY và nhiều hệ thống điều khiển 1 và 2 trục servo trong công nghiệp.