Tag Archives: robot cong tac

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÁNH TAY ROBOT CỘNG TÁC

Robot cộng tác là gì? Robot cộng tác ( Collaborative Robot hoặc Cobot) là robot được thiết kế với khả năng an toàn và cộng tác với con người trong cùng một không gian làm việc và thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao hoặc chuyển động lặp đi lặp lại. […]