Tag Archives: robot công nghiệp

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÁNH TAY ROBOT CỘNG TÁC

Robot cộng tác là gì? Robot cộng tác ( Collaborative Robot hoặc Cobot) là robot được thiết kế với khả năng an toàn và cộng tác với con người trong cùng một không gian làm việc và thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao hoặc chuyển động lặp đi lặp lại. […]

Robot3T – Đồng hành trên hành trình nâng cao năng lực công nghệ trong sản xuất

Sử dụng robot công nghiệp được xem là giải pháp tự động hóa tối ưu và hiệu quả giúp doanh nghiệp tận dụng được sức mạnh của công nghệ vào trong sản xuất. Tuy nhiên, với giới hạn về nguồn vốn đầu tư đang là điều trăn trở của rất nhiều doanh nghiệp SME. Thấu […]

Giải pháp tự động hóa tối ưu và hiệu quả cho doanh nghiệp

Sử dụng robot công nghiệp được xem là giải pháp tự động hóa tối ưu và hiệu quả giúp doanh nghiệp tận dụng được sức mạnh của công nghệ vào trong sản xuất. Tuy nhiên, với giới hạn về nguồn vốn đầu tư đang là điều trăn trở của rất nhiều doanh nghiệp SME. Thấu […]