Category Archives: Thiết kế và chế tạo robot

Dịch vụ cho thuê robot công nghiệp

Dịch vụ cho thuê robot công nghiệp ✴ Nhiều hình thức linh hoạt cho các SME, không cần đầu tư robot với CHI PHÍ LỚN ban đầu. ✴ Chi phí HÀNG THÁNG bằng LƯƠNG công nhân. ✴ Cải thiện chất lượng, năng suất và chi phí từ 30 -50 % so với sản xuất hiện […]

Giải pháp tự động hóa tối ưu và hiệu quả cho doanh nghiệp

Sử dụng robot công nghiệp được xem là giải pháp tự động hóa tối ưu và hiệu quả giúp doanh nghiệp tận dụng được sức mạnh của công nghệ vào trong sản xuất. Tuy nhiên, với giới hạn về nguồn vốn đầu tư đang là điều trăn trở của rất nhiều doanh nghiệp SME. Thấu […]

Thử nghiệm robot dịch vụ dạng người

Thử nghiệm robot dạng người Robot dạng người được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo gồm 31 bậc tự do, có khả năng bước đi, vẫy chào, bắt tay, nhận dạng chữ viết, nhận dạng chủ nhân và nhận dạng cảm xúc.  Mô hình thiết kế CAD   Lắp đặt robot Các video demo […]