Tag Archives: brooklyn

Thử nghiệm robot dịch vụ dạng người

Thử nghiệm robot dạng người Robot dạng người được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo gồm 31 bậc tự do, có khả năng bước đi, vẫy chào, bắt tay, nhận dạng chữ viết, nhận dạng chủ nhân và nhận dạng cảm xúc.  Mô hình thiết kế CAD   Lắp đặt robot Các video demo […]