Thử nghiệm robot dịch vụ dạng người

Thử nghiệm robot dạng người

Robot dạng người được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo gồm 31 bậc tự do, có khả năng bước đi, vẫy chào, bắt tay, nhận dạng chữ viết, nhận dạng chủ nhân và nhận dạng cảm xúc.

 Mô hình thiết kế CAD
 

Lắp đặt robot

Các video demo hoạt động của robot người

Phần xử lý ảnh và chuyển động của phần đầu

Robot vẫy tay

Robot bắt tay

Thử cứng vững

Thử dáng đi trên không

Thử robot tiếp đất